หน้าแรกเกี่ยวกับเราผลิตภัณฑ์วิชาการกิจกรรมติดต่อเรา
วิสัยทัศน์  

ความเป็นมา            

สำนักงาน
    บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปศุสัตว์  โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาช่วยเหลือและส่งเสริมกิจการปศุสัตว์
ให้เจริญก้าวหน้า  เราพยายามเลือกสรร  และนำเสนอแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดี  ที่มีคุณภาพ  ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
และมีคุณธรรม   

    ปัจจุบัน  บริษัทฯ  ได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ในวงการปศุสัตว์จากผู้ผลิตยา 
เวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ชั้นนำของโลก   

    บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด  มั่นใจที่จะเป็นที่ปรึกษาประจำฟาร์ม  พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาในฟาร์มของท่าน 
เพื่อการพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นไปสำหรับวงการปศุสัตว์ไทย  โดยระลึกถึงเสมอว่าความสำเร็จของท่าน  คือ  ความก้าวหน้าของพวกเรา

Core Competency ALPHAVET
  A =  Achievement Oriented(PDCA) 
  L  =  Leadership 
  P  = Partnership  
  H  = Honesty 
  A  = Agility 
  V  = Value Added 
  E  = Expert 
  T  = Teamwork 

   
 

 

       
       
   หน้าแรก l เกี่ยวกับอัลฟ่าเวท l ผลิตภัณฑ์ l ติดต่อเราl Facebook

   Alphavet co.,ltd : 02-722-1071-5
    http://www.alphavet.co.th
   Copyright © 2012. ALPHAVET   All comment are sale_co@alphavet.co.th