หน้าแรกเกี่ยวกับเราผลิตภัณฑ์วิชาการกิจกรรมติดต่อเรา
วิสัยทัศน์  

ความเป็นมา            

สำนักงาน
    บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปศุสัตว์ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาช่วยเหลือและส่งเสริมกิจการปศุสัตว์ ให้เจริญก้าวหน้า เราพยายามเลือกสรร และนำเสนอแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม

    ปัจจุบัน บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด ได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในวงการปศุสัตว์จากผู้ผลิตยา เวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ชั้นนำของโลก

    บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด มั่นใจที่จะเป็นที่ปรึกษาประจำฟาร์ม พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาในฟาร์มของท่าน เพื่อการพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นไปสำหรับวงการปศุสัตว์ไทย

Core Competency ALPHAVET
  A =  Achievement Oriented(PDCA) 
  L  =  Leadership 
  P  = Partnership  
  H  = Honesty 
  A  = Agility 
  V  = Value Added 
  E  = Expert 
  T  = Teamwork 

   
 

 

       
       
   หน้าแรก l เกี่ยวกับอัลฟ่าเวท l ผลิตภัณฑ์ l E-mail ติดต่อสอบถาม l Facebook

   Alphavet co.,ltd : 02-722-1071-5

   Copyright © 2017. ALPHAVET    สอบถามสินค้า : sale_co@alphavet.co.th ,
   ฝ่ายจัดซื้อ : salinee@alphavet.co.th , ฝ่ายบุคคลสมัครงาน : hr@alphavet.co.th