ผลิตภัณฑ์ โรงงานและคลังสินค้า


kc pol,ck biomix,mintres pse
Natumix,Lutazyme,Lutaphos
FORMI KDF,Pig acid FLA,Addcon XLM
Flo-Bond,Micro Guard,Mycofive-pro
saccharo culture,agimos
GB-sol
KC-Ferm
Neo Stab
Kc todry,staldren
Cyperline,Odinna,Athena gel
beaulight
Neotape
BiOWiSH
BLEN,Alimet,MHA